Menu główne

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości
Ważne informacje dotyczące zleceń i próbek PDF Drukuj Email

Zlecenie badania

 1. Zlecenie należy sporządzić na odpowiednim formularzu, które dostępne są w odpowiednich Punktach Przyjmowania Próbek i na stronie http://wroc.wiw.gov.pl w zakładce ZHW – „Strefa Klienta – Druki do pobrania”.

 2. Zlecenia powinny być wypełniane czytelnie, zawierać pełne dane teleadresowe (w tym numer kontaktowy) oraz konieczne jest podanie wszystkich danych zawartych w treści formularza zlecenia.

 3. Brak zlecenia lub podpisu zleceniodawcy na zleceniu może być przyczyną odstąpienia przez ZHW od przyjęcia próbek do badań.

 4. Podanie niepełnych danych może być przyczyną odstąpienia ZHW od wykonania badań do czasu ich uzupełnienia.

 5. ZHW utrzymuje zapisy z wszelkich dodatkowych ustaleń z Klientem, w tym dotyczących zmian lub uzupełnień do realizowanych zleceń.

 6. ZHW może odstąpić od wykonania badań w przypadku, gdy zleceniodawca zalega z opłatami za wcześniej dla niego wykonane badania.

 7. Klient wypełniając i podpisując każdorazowo formularz zlecenia badań lub zlecając próbki do badania w systemie programów informatycznych VetLINK wyraża jednocześnie zgodę na wykonanie badań zgodnie z informacjami zawartymi w tym dokumencie.

 8. Klient wybierając kierunek badania na zleceniu jednocześnie akceptuje metodę stosowaną w Laboratorium i wyraża zgodę na jej zastosowanie.

 9. ZHW informuje, że jeżeli klient nie wskaże w zleceniu metodyki badawczej, ZHW zastosuje metodykę najlepszą według własnej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego celu i przyjmie, że Klient wyraża na to zgodę!

Próbki

 1. Należy mieć na uwadze, że uzyskanie ważnego (miarodajnego) wyniku badania tj. takiego który będzie odpowiedni do zamierzonego zastosowania (szczególnie do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie) ściśle zależy od reprezentatywności i jakości pobranych próbek.

 2. ZHW informuje, że nie prowadzi działalności związanej z pobieraniem próbek i nie ponosi odpowiedzialności za proces pobierania i dostarczania próbek do laboratorium przez klientów oraz nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez klientów w w/w zakresie.

 3. Pobieranie próbek w obszarze regulowanym prawnie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych tj. wg. obowiązującej i mającej zastosowanie do zamierzonego celu procedury i planu określonego w odpowiednich przepisach prawnych.

 4. PLAN POBIERANIA PRÓBEK nie oznacza harmonogramu czy częstotliwości poboru próbek!!!

  PLAN POBIERANIA = określona procedura selekcji, poboru i przygotowania próbek z partii w celu wydania decyzji o zgodności z kryteriami

  Plan pobierania próbek to określone w odpowiednich przepisach/ rozporządzeniach /normach-wytycznych/ instrukcjach/procedurach, informacje mówiące np. o metodyce pobierania próbek, przygotowaniu próbek, częstotliwościach poboru i ilościach dostarczanych próbek, a także sposobie ich przechowywania i transportu do Laboratorium!

  Próbki należy pobrać, w zależności od kierunku badań, zgodnie z procedurą i planem określonymi w odpowiednich przepisach prawnych i tylko próbki pobrane prawidłowo tj. spełniające warunki określone w tych przepisach będą podstawą do uzyskania ważnych (miarodajnych) wyników.

 5. Transport próbki do Laboratorium powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków zapobiegających jakimkolwiek uszkodzeniom lub zmianom mogącym wpłynąć na wyniki badań.

 6. W przypadku gdy wymagania prawne nie określają wielkości próbek tj. jej masy/objętości wówczas należy pobrać próbki o takiej gramaturze, która jest niezbędna do wykonania badania. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z poszczególnymi pracowniami lub skorzystanie z informacji w zakresie wymaganych wielkości próbek dostępnych poniżej.

 7. W każdym przypadku, gdy stan próbki budzi nasze zastrzeżenia, kontaktujemy się z Klientem.

 

Informacje dotyczące poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych do pracowni


Wymagania dla próbek przyjmowanych do Pracowni Chemii Środków Spożywczych i Pasz: POBIERZ


Wymagania dla próbek przyjmowanych do Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt:

 • Diagnostyka bakteriologiczna - POBIERZ
 • Diagnostyka włośni - POBIERZ
 • Informacje dotyczące próbek dostarczanych w ramach Krajowych Programów Zwalczania niektórych serotypów Salmonella - POBIERZ

Wymagania dla próbek przyjmowanych do Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz: - POBIERZ


Wymagania dla próbek przyjmowanych do Pracowni Serologii - POBIERZ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »