Wysoce zjadliwa grypa ptaków w województwie dolnośląskim

Podstawowe informacje dotyczące grypy ptaków oraz zasady ochrony drobiu przed chorobą

Ulotka o wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) oraz Informacja dla hodowców drobiu (2017-09-11 za GLWet.).

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2023-01-09).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

APEL MRiRW oraz GLWet. do hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (2017-01-18).

KOMUNIKAT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków.

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia  zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi.  Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku  kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.

Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Mając na uwadze powyższe informacje Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

Komunikat nr 15 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 3 stycznia 2024 r. potwierdzono wystąpienie pierwszego w województwie dolnośląskim w 2024 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym 38805 kaczek reprodukcyjnych, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby, znajduje się w miejscowości Wisznia Mała, w gminie Wisznia Mała, w powiecie trzebnickim. Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

W celu zarządzenia środków koniecznych do zwalczania grypy ptaków zostało opublikowane rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów trzebnickiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocław https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/87/

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

  1. zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;

  1. zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;

  1. nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;

  1. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;

  1. stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

    Ponadto, Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt / burmistrz / prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

HPAI – najnowsze informacje GIW

  • Najnowsze informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)

Archiwum