Ważne informacje

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ws. śnięcia ryb w Odrze

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego – Dział ds. bezpieczeństwa żywności

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego – Dział ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zakład Higieny Weterynaryjnej

RODO i Ochrona Danych

Pozostałe