O nas

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Zdzisław Król

Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wojciech Gadziński

Sekretariat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl
tel. 71 367 70 16, 17; wewn. 119; fax 120

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii:

 1. ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postepowania powiatowych lekarzy weterynarii w obszarze województwa dolnośląskiego oraz kontroluje sposób wykonywania przez nich zadań Inspekcji;
 2. może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;
 3. dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa dolnośląskiego;
 4. opracowuje wojewódzkie programy dotyczące:
  • zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  • badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
  • monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt,
  • prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
  • realizacji rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych.
 5. organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;
 6. nadzoruje na obszarze województwa dolnośląskiego działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję;
 7. przeprowadza badania laboratoryjne.

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.