Kontakt

Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

we Wrocławiu

ul. Januszowicka 48
53-135 Wrocław
telefon: 71 367 70 16, 17;  fax: 71 367 70 16, 17 wew. 120

Regon: 000092686; NIP: 896-10-00-867

www: https://wroc.wiw.gov.pl

e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl

ESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

/WIW_WROC/ESP

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500

Interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń przyjmuje Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lub jego zastępca w każdy poniedziałek w godzinach 1500 – 1600.