Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz

Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz wykonuje badania chemiczne żywności i pasz na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej oraz klientów prywatnych, producentów żywności, dystrybutorów i operatorów sektora spożywczego.

Pracownia posiada wykwalifikowaną kadrę kompetentnych pracowników, specjalistyczną aparaturę oraz stosuje nowoczesne metody i techniki analityczne. Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę pomiarową m.in.: chromatograf cieczowy z detekcją tandemową spektrometrią mas – LC-MS MS; chromatograf gazowy z detekcją tandemową spektrometrią mas – GC-MS MS, spektrometr absorpcji atomowej AAS, chromatografy cieczowe HPLC, chromatografy gazowe GC, spektrometr z detektorem germanowym do oznaczeń skażeń promieniotwórczych i wiele innych.

Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz potwierdza swoje kompetencje w zakresie wykonywanych badań poprzez udział w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, potwierdzających tym samym kompetencje techniczne personelu i  zapewniając wysoką jakość wyników wykonywanych badań.

Zapewniamy zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta, na rzecz którego wykonujemy badania oraz służymy pomocą i doradztwem w sprawach technicznych.

Informacje dotyczące:

– poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych do pracowni

– druków związanych z zlecanymi badaniami

– oferty wykonywanych badań

znajdą Państwo z zakładce „Strefa Klienta”

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!