Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz wykonuje badania mikrobiologiczne żywności i pasz na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej oraz klientów prywatnych, producentów żywności, dystrybutorów i operatorów sektora spożywczego

Dzięki wykwalifikowanej kadrze kompetentnych pracowników i zdobytemu doświadczeniu, jak również posiadaniu wykorzystywaniu specjalistycznego wyposażona zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług.

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz potwierdza swoje kompetencje w zakresie wykonywanych badań poprzez udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, potwierdzających kompetencje techniczne personelu i zapewniające wysoką jakość wyników wykonywanych badań, które pomogą Państwu w ocenie jakości badanego produktu oraz prowadzenia stałego monitoringu stanu zdrowia zwierząt.

Zapewniamy zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta, na rzecz którego wykonujemy badania oraz służymy pomocą i doradztwem w sprawach technicznych.

Informacje dotyczące:

– poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych do pracowni

– druków związanych z zlecanymi badaniami

– oferty wykonywanych badań

znajdą Państwo z zakładce „Strefa Klienta”

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!