Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt

Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt wykonuje badania z zakresu diagnostyki chorób drobiu, wścieklizny, pszczół i włośni na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej oraz klientów prywatnych, producentów żywności, dystrybutorów i operatorów sektora spożywczego.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze kompetentnych pracowników i zdobytemu doświadczeniu, jak również posiadaniu wykorzystywaniu specjalistycznego wyposażona zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług.

Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt potwierdza swoje kompetencje w zakresie wykonywanych badań poprzez udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, potwierdzających kompetencje techniczne personelu i zapewniające wysoką jakość wyników wykonywanych badań, które pomogą Państwu w ocenie jakości badanego produktu oraz prowadzenia stałego monitoringu stanu zdrowia zwierząt.

Zapewniamy zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta, na rzecz którego wykonujemy badania oraz służymy pomocą i doradztwem w sprawach technicznych.

Do zadań ZHW we Wrocławiu należy również kontrola podległych Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni pod kątem spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania.

Informacje dotyczące:

– poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych do pracowni

– druków związanych z zlecanymi badaniami

– oferty wykonywanych badań

znajdą Państwo z zakładce „Strefa Klienta”

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!