ZHW – O nas

Zakład Higieny Weterynaryjnej jest urzędowym laboratorium weterynaryjnym działającym w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

Laboratorium wykonuje badania urzędowe zlecane przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowych Lekarzy weterynarii oraz badania usługowe zlecane przez właścicieli zwierząt, producentów żywności i środków żywienia zwierząt.

Zakład Higieny Weterynaryjnej realizuje swoje zadania przez cztery tematyczne pracownie: Pracownię Chemii Środków Spożywczych i Pasz, Pracownię Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt, Pracownię Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz oraz Pracownię Serologii

Adresy poszczególnych pracowni oraz numery kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt

Do zadań ZHW we Wrocławiu należy również kontrola podległych Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni pod kątem spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania (Zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 306).

Dlaczego warto nas wybrać?

  1. Służymy pomocą i doradztwem
  2. Zapewniamy najwyższą jakość wykonywanych badań, spełniając wymagania naszych Klientów
  3. Wszystkie pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej pracują w systemie zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ciągłe doskonaląc jego skuteczność
  4. Od 2005 roku posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 584 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
  5. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w diagnostyce laboratoryjnej dostarczając rzetelne, wiarygodne i użyteczne wyniki badań
  6. Zatrudniamy kompetentnych pracowników, których kwalifikacje są stale podnoszone
  7. Dysponujemy najwyższej klasy specjalistyczną aparaturą
  8. Zapewniamy zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta, na rzecz którego wykonujemy badania
  9. Stawiamy na dobry kontakt z klientem by móc w pełni zrealizować Państwa oczekiwania

Pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej: