Start arrow ZHW

Menu główne

Gościmy

ZHW

 

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną dot. zakażeń wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że ZHW we Wrocławiu zapewni realizację zlecanych badań pod warunkiem przestrzegania ustalonych zasad współpracy:

1.  Przed dostarczeniem próbek do badań należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z poszczególną pracownią w celu ustalenia ilości, czasu dostarczenia próbek oraz możliwości realizacji badań i terminu ich realizacji. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej jeden dzień przed planowanym pobraniem !!!!!!!!!!!!!!

·         Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz - tel: 71 3677016, 17 wew. 156 lub 167, kom. 664 121 784

·         Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz - tel: 71 3677016, 17 wew. 154, kom. 664 121 785

·         Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt - tel: 71 3677016, 17 wew. 155 lub 177

·         Pracownia Serologii - tel./fax: 76 8550448

2. Próbkę/i w ustalonym terminie należy dostarczyć z wypełnionym uprzednio zleceniem, które dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "Strefa Klienta - Druki do pobrania" lub w systemie E-Klient.

3. Próbki dostarczone do laboratorium bez wcześniejszych ustaleń telefonicznych ze względów organizacyjnych mogą być niezbadane lub termin ich badania może ulec znacznemu wydłużeniu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zminimalizowanie ilości próbek przysyłanych do badań laboratoryjnych. Szczególnie dotyczy to próbek usługowych, których badanie nie jest pilne.

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej

 

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej jest urzędowym laboratorium weterynaryjnym działającym w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

 

 

 

 

Laboratorium wykonuje badania urzędowe zlecane przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowych Lekarzy weterynarii oraz badania usługowe zlecane przez właścicieli zwierząt, producentów żywności i środków żywienia zwierząt.

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej realizuje swoje zadania przez cztery tematyczne pracownie:

           

Pracownię Chemii Środków Spożywczych i Pasz

Pracownię Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz 

Pracownię Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt  

Pracownię SerologiiAdresy poszczególnych pracowni oraz numery kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt .

 

Do zadań ZHW we Wrocławiu należy również kontrola podległych Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni pod kątem spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania (Zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. nr 112 poz. 744 z późn. zm.)).

 

ZHW we Wrocławiu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 700 ÷ 1500

 

Próby dostarczane do badania przyjmowane są w:

Punkcie Przyjmowania Próbek nr 1 (badania chemiczne, mikrobiologiczne żywności i pasz, diagnostyka włośni)
Punkcie Przyjmowania Próbek nr 2 (badania bakteriologiczne, diagnostyka wścieklizny)
Punkcie Przyjmowania Próbek nr 3 (badania serologiczne)

 

 

Dlaczego warto nas wybrać?

1.   Służymy pomocą i doradztwem

2.   Zapewniamy najwyższą jakość wykonywanych badań, spełniając wymagania naszych Klientów

3.  Wszystkie pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej pracują w systemie zarządzania zgodnie  z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 ciągłe doskonaląc jego skuteczność

4.   Od 2005 roku posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 584 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

5.  Posiadamy ogromne doświadczenie w diagnostyce laboratoryjnej dostarczając rzetelne, wiarygodne i użytecznych wyniki badań

6.   Posiadamy wykwalifikowaną kadrę kompetentnych pracowników, których kwalifikacje są stale podnoszone

7.   Dysponujemy najwyższej klasy specjalistyczną aparaturą

8.   Zapewniamy zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta, na rzecz którego wykonujemy badania

9.   Stawiamy na dobry kontakt z klientem by móc w pełni zrealizować Państwa oczekiwania


Schemat organizacyjny WIW
Schemat organizacyjno-funkcjonalny w ZHW

Laboratorium poważnie traktuje sygnały płynące od wszystkich Klientów, dlatego zachęcamy do wypełnienia naszej „ANKIETY” by móc ciągle utrzymywać wysoki poziom Państwa zadowolenia.

 

Wszystkie informacje dotyczące:

- poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych do pracowni Zakładu Higieny Weterynaryjnej
- pełną ofertę proponowanych usług

znajdą Państwo w zakładce „Strefa Klienta

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Tytuł pozycji
Strefa TPDW
Skargi i wnioski
Kontakt
Strefa Klienta
Jakość
O nas