Menu główne

Gościmy

PDF Drukuj Email

Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz posiada wykwalifikowaną kadrę kompetentnych pracowników, specjalistyczną aparaturę oraz stosuje nowoczesne metody i techniki analityczne. Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę pomiarową m.in.: chromatograf cieczowy z detekcją tandemową spektrometrią mas - LC-MS MS; chromatograf gazowy z detekcją tandemową spektrometrią mas - GC-MS MS, spektrometr absorpcji atomowej AAS, chromatografy cieczowe HPLC, chromatografy gazowe GC, spektrometr z detektorem germanowym do oznaczeń skażeń promieniotwórczych i wiele innych.

Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz potwierdza swoje kompetencje w zakresie wykonywanych badań poprzez udział w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, potwierdzających tym samym kompetencje techniczne personelu i  zapewniając wysoką jakość wyników wykonywanych badań.

Zapewniamy zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta, na rzecz którego wykonujemy badania oraz służymy pomocą i doradztwem w sprawach technicznych.

 

Podstawowa działalność merytoryczna Pracowni Chemii Środków Spożywczych i Pasz

1. Badania kontrolne obecności substancji niedozwolonych i pozostałości substancji szkodliwych oraz produktów leczniczych w żywności i paszach (leki, metale, pestycydy oraz pomiary skażeń)

2. Badania chemiczne żywności:

a) Białko
b) Sól NaCl
c) Azotany, azotyny NO2, NO3
d) Tłuszcz
e) Polfisforany
f') Pestycydy chloroorganiczne i PCB
g) Metale ciężkie: Cd, Pb, As, Hg
h) Pozostałości leków:
 • chloramfenikol
  beta-agoniści
  chloropromazyna
  metabolity itrofuranów
  nitrofurany
  nitroimidazole
  tyreostatyki
  barwniki
  kokcydiostatyki makrocykliczne
  laktony
  neuroleptyki
  antybiotyki i chemioterapeutyki
i) Skażenia promieniotwórcze cez 134 i 137
j) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
k) Pestycydy fosforoorganiczne
 
3. Badania chemiczne pasz:

a) Sucha masa, woda

b) Popiół surowy

c) Białko ogólne

d) Tłuszcz

e) Chlorki

f) pH

g) Włókno

h) Mikroelementy: Miedź, Cynk, Mangan, Żelazo

i) Makroelementy: Ca, Na, Mg, P, K

j) Mykotoksyny:

 • ochratoksyna A
 • zearalenon
 • deoksywanilenol
 • aflatoksyna B1 B2 G1 G2

k) Metale ciężkie Pb, Cd, As, Hg

l) Pestycydy chloroorganiczne

m) Przetworzone białko zwierzęce PAP

n) Zanieczyszczenia

o) Szkodniki

p) Cez 134 i 137

r) Pestycydy fosforoorganiczne i inne

Pracownia Chemii Środków spożywczych i Pasz objęta jest systemem zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ciągłe doskonaląc jego skuteczności.

 

Wykaz metod akredytowanych - aktualny zakres akredytacji (AB 584)

Wykaz metod nieakredytowanych (aktualizacja 2021-02-15)

Lista akredytowanych działań prowadzonych w zakresie elastycznym - Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz (2021-02-10)

 

Informacje dotyczące:

- poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych do pracowni

- druków związanych z zlecanymi badaniami

- oferty wykonywanych badań

znajdą Państwo z zakładce „Strefa Klienta

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »