PIW Świdnica

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy

Ul. Wałbrzyska 25-27
58-100 Świdnica
tel. 74 852 30 84
fax. 74 852 34 15

strona internetowa: http://www.apiw.swidnica.pl/bip/
e-mail: swidnica@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Tadeusz Jakubów
tel. 608 024 568

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Wojciech Kryjak
tel. 690 056 016
e-mail: wojciech.kryjak@piw.swidnica.pl