PIW Trzebnica

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy

ul. 1-go Maja 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 31 20 197

strona internetowa: https://www.e-bip.org.pl/piwtrzebnica/
e-mail: trzebnica@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Joanna Malinowska-Zagórska
e-mail: –
tel. –

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Mateusz Wojciechowski