PIW Środa Śląska

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
tel. 71 317 23 76
fax 71 396 66 42

strona internetowa: https://piw-srodaslaska.biuletyn.net/
e-mail: sroda.slaska@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Cezary Prokopowicz
e-mail: cezary.prokopowicz@wroc.wiw.gov.pl
tel. 603 820 086

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Katarzyna Ciunik
e-mail: katarzyna.ciunik@wroc.wiw.gov.pl
tel. 603 280 104