PIW Oława

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie

ul. 3-go Maja  1
55-200 Oława
tel. 71 313 21 32
fax: 71 30 33 622

strona internetowa: https://piw.olawa.pl/
e-mail: olawa@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Grzegorz Ciszewski
tel. 691 865 539

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Magdalena Zborowska
tel. 517 374 528