PIW Polkowice

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach

ul. Górna 3
59-100 Polkowice
tel. 76  845-60-16

strona internetowa: https://www.piw.polkowice.pl/
e-mail: polkowice@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Grzegorz Kowalik
tel. 664 945 988

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Kamila Flisiewicz – Przybecka