PIW Oleśnica

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy

ul. 3 Maja 20
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 26 11
fax 71 398 51 45

strona internetowa: https://piw-olesnica.pl/
e-mail: olesnica@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Tadeusz Partyka
tel. 605 091 110

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Kornelia Kudela