PIW Milicz

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu

ul. Wojska Polskiego 21
56-300 Milicz
tel. 71  384 03 15

strona internetowa: www.piwmilicz.pl
e-mail: milicz@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Natalia Misiek
e-mail: nm@piw-milicz.j.com.pl
tel. 603 679 951

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Eliza Górska