PIW Lwówek Śląski

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim

ul. Ogrodowa 1
59-600 Lwówek Śl.
tel. 75 782 46 18

strona internetowa: https://piw.powiatlwowecki.pl/
e-mail: lwowek.slaski@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Patrycja Rybczak
tel. 783 544 666
e-mail: patrycja.rybczak@wroc.wiw.gov.pl

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Justyna Dobosz-Radyno
e-mail: justyna.dobosz-radyno@wroc.wiw.gov.pl