PIW Lubin

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubinie

ul. Paderewskiego 100
59-300 Lubin
tel. 76 844 2825

strona internetowa: https://piw-lubin.bip.gov.pl/
e-mail: lubin@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Wiesława Bober
tel. 606 217 732

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Paweł Ćwikliński
tel. 789 326 024