PIW Lubań

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaniu

ul. Lwówecka 3
59-800 Lubań
tel. 75 722 30 33

strona internetowa: https://www.e-bip.org.pl/piwluban/
e-mail: luban@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Justyna Torbicz
e-mail: justyna.torbicz@wroc.wiw.gov.pl
tel. 607 730 168

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Paulina Dwornik