PIW Legnica

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy

Ziemnice 13, ul. Legnicka 12
59-220 Legnica
tel. 76 855 05 41

strona internetowa: http://www.piwlegnica.pl/
e-mail: legnica@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Barbara Małecka-Salwach
tel. 668 409 766

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Magdalena Żurawska
tel. 608 386 605