PIW Kłodzko

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku

ul. Kłodzka 12
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 867 36 63
fax: 74 811 02 47

strona internetowa: https://piw.bip.klodzko.pl/
e-mail: klodzko@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Grzegorz Chmielowiec
tel. 695 359 333

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Agnieszka Rafałowicz-Kęsek
tel. 601 658 982