Start arrow Zamówienia publiczne arrow Dostawa paliw płynnych na potrzeby WIW (03.2019) arrow SIWZ - Dostawa paliw płynnych na potrzeby WIW w systemie bezgotówkowym za pomocą kart oraz in. ...

Menu główne

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości
SIWZ - Dostawa paliw płynnych na potrzeby WIW w systemie bezgotówkowym za pomocą kart oraz in. ... PDF Drukuj Email
Numer sprawy: WIWgsp.272.03.2019

    Wrocław, dnia 21 listopada 2019 roku.

 

Dokumenty do ściągnięcia

 

SIWZ
 
Zał. 1
 - Formularz ofertowy (OFERTA);
Zał. 2
 - Formularz cenowy (wersja PDF);
Zał. 2
 - Formularz cenowy (wersja Excel);
Zał. 3  - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Zał. 4  - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
Zał. 5  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
Zał. 6 - Wykaz dostaw;
 Zał. 7
 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące opłat za przejazdy autostradami i innymi płatnymi odcinkami dróg na terenie Polski;
 Zał. 8
 - Wzór umowy;
 
« poprzedni artykuł