Start arrow ZHW arrow Strefa Klienta

Menu główne

Gościmy

Strefa Klienta PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną dot. zakażeń wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że ZHW we Wrocławiu zapewni realizację zlecanych badań pod warunkiem przestrzegania ustalonych zasad współpracy:

1.  Przed dostarczeniem próbek do badań należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z poszczególną pracownią w celu ustalenia ilości, czasu dostarczenia próbek oraz możliwości realizacji badań i terminu ich realizacji. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej jeden dzień przed planowanym pobraniem !!!!!!!!!!!!!!

·        Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz - tel: 71 3677016, 17 wew. 156 lub 167, kom. 664 121 784

·         Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz - tel: 71 3677016, 17 wew. 154, kom. 664 121 785

·         Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt - tel: 71 3677016, 17 wew. 155 lub 177

·         Pracownia Serologii - tel./fax: 76 8550448

2. Próbkę/i w ustalonym terminie należy dostarczyć z wypełnionym uprzednio zleceniem, które dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "Strefa Klienta - Druki do pobrania" lub w systemie E-Klient.

3. Próbki dostarczone do laboratorium bez wcześniejszych ustaleń telefonicznych ze względów organizacyjnych mogą być niezbadane lub termin ich badania może ulec znacznemu wydłużeniu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zminimalizowanie ilości próbek przysyłanych do badań laboratoryjnych. Szczególnie dotyczy to próbek usługowych, których badanie nie jest pilne.

 

 1. Podstawową działalnością Zakładu Higieny Weterynaryjnej jest wykonywanie badań w obszarze regulowanym prawnie.
 2. Strategicznymi celami ZHW jest:
  ̶  Uzyskiwanie ważnych (miarodajnych wyników) - przydatnych do zamierzonego zastosowania (oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
  ̶  Utrzymywanie systemu zarządzania zapewniającego: bezstronność i poufność, spójne działania oraz rzetelność

 3. Termin dostarczania próbek do ZHW należy każdorazowo uzgadniać telefonicznie z poszczególnymi Pracowniami (w szczególności dotyczy to obszarów badań mikrobiologicznych / bakteriologicznych)

 4. Zakład Higieny Weterynaryjnej stosuje znormalizowane metody badań, oficjalnie uznane oraz własne procedury badawcze. Laboratorium realizuje badania zgodnie z aktualnie obowiązującymi metodykami badawczymi określonymi w zakresie akredytacji AB 584 dostępnym na stronie https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty oraz badania poza zakresem akredytacji dostępne na stronie internetowej http://wroc.wiw.gov.pl w zakładce ZHW – „Jakość”

 5. Wyniki uzyskane metodami innymi niż referencyjne oraz nie objęte zakresem akredytacji nie mogą być użyte do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

 6. Za badania usługowe/komercyjne pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem badań dostępnym na życzenie klienta na miejscu oraz na stronie internetowej http://wroc.wiw.gov.pl w zakładce ZHW - „Strefa Klienta” - Cennik

 7. Każdy klient niezadowolony z usług ZHW ma prawo do wniesienia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. Na życzenie klienta dostępna jest do wglądu procedura „Proces postępowania ze skargami”, w laboratorium. Informacje dotyczące składania skarg i wniosków są również dostępne w zakładce „Skargi i wnioski”

 8. ZHW zobowiązuje się do zapewnienia bezstronności i poufności informacji dotyczących klienta

 9. W przypadku uzyskania wyników wskazujących na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt, albo ze względów epizootycznych, laboratorium ma obowiązek powiadomienia właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

 10. Próbki po zakończonym badaniu nie podlegają zwrotowi.

 11. Klient ma możliwość uczestnictwa w zleconych badaniach w charakterze obserwatora wg. zasad określonych przez Kierownika ZHW.

 12. Każdy klient ma prawo do wyrażenia swojej opinii dotyczącej współpracy z ZHW przy użyciu ankiety dostępnej w Punktach Przyjmowania Próbek oraz na stronie http://wroc.wiw.gov.pl w zakładce ZHW – „O nas”, a ocena zwarta w ankiecie wykorzystana jest wyłącznie do celów doskonalenia działalności ZHW i nie ma wpływu na wynik badania!

 13. Dane osobowe w ZHW przetwarzane są zgodnie z obowiązujący prawem – tylko na potrzeby realizacji zlecenia badań - klienci korzystający z usług ZHW otrzymują stosowną klauzulę informacyjną w tym zakresie, która dostępna jest również na każde życzenie klienta w ZHW w Punkcie Przyjmowania Próbek oraz za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://wroc.wiw.gov.pl.

 14. ZHW nie podzleca wykonywania badań.
Poniżej znajdą Państwo ważne informacje, z którymi zachęcamy się zapoznać.
 1. Ważne informacje dotyczące zleceń i próbek

 2. Badania wykonywane w obszarze regulowanym prawnie i poza nim

 3. Informacje dotyczące sprawozdań z badań oraz czasu oczekiwania na wynik badania

 4. RODO - klauzula informacyjna

 5. Druki do pobrania

 6. Cennik / oferta wykonywanych badań (2020-09-07)
  (Badania w kierunku włośni zmiany w opłatach 06.11.2017)

 7. Miejsca dostarczania próbek do badań – Punkty Przyjmowania Próbek

 8. Pracownie

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »