Start arrow Praca

Menu główne

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
Oferty pracy
Wzory oświadczeń w naborach
Poniżej znajdują się wzory oświadczeń dla kandydatek/kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej, określonych w każdym ogłoszeniu o naborze.

Składając oświadczenia należy pamiętać, że:

  1. w treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż te, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „inne dokumenty i oświadczenia”,
  2. oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Oferty pracy ogłaszane przez Wojwódzki Inspektorat Weterynarii:

Informacja o wyniku naboru nr 34628 z dnia 22 września 2018 roku
Ogłoszenie o naborze nr 34628 z dnia 22 września 2018 roku
Ogłoszenie "wolne stanowisko pracy" z dnia 29 czerwca 2018 roku - WYBRANO
Ogłoszenie "wolne stanowisko pracy" z dnia 14 maja 2018 roku - Nabór zakończony bez wyboru kandydata
Ogłoszenie "wolne stanowisko pracy" z dnia 14 maja 2018 roku - WYBRANO
Informacja o wyniku naboru nr 24951 z dnia 4 kwietnia 2018 roku - starszy inspektor
Informacja o wyniku naboru nr 25180 z dnia 7 kwietnia 2018 roku - inspektor weterynaryjny
Informacja o wyniku naboru nr 23365 z dnia 05 marca 2018 roku - starszy inspektor
Ogłoszenie o naborze nr 25180 z dnia 7 kwietnia 2018 roku
Ogłoszenie o naborze nr 24951 z dnia 4 kwietnia 2018 roku
Informacja o wyniku naboru nr 21856 z dnia 07 lutego 2018 roku - laborant
Ogłoszenie o naborze nr 23783 z dnia 12 marca 2018 roku
Ogłoszenie o naborze nr 23365 z dnia 05 marca 2018 roku
Informacja o wyniku naboru nr 20854 z dnia 17 stycznia 2018 roku - inspektor
Informacja o wyniku naboru nr 20850 z dnia 17 stycznia 2018 roku - starszy inspektor