Start arrow Praca

Menu główne

Gościmy

Oferty pracy
Wzory oświadczeń w naborach
Poniżej znajdują się wzory oświadczeń dla kandydatek/kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej, określonych w każdym ogłoszeniu o naborze.

Składając oświadczenia należy pamiętać, że:

  1. w treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż te, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „inne dokumenty i oświadczenia”,
  2. oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Oferty pracy ogłaszane przez Wojwódzki Inspektorat Weterynarii:

Informacja o wyniku naboru nr 53439 z dnia 3 września 2019 roku
*** Ogłoszenie o naborze nr 53841 z dnia 9 września 2019 roku
Ogłoszenie o naborze nr 53439 z dnia 3 września 2019 roku
Informacja o wyniku naboru nr 48020 z dnia 23 maja 2019 roku
Ogłoszenie o naborze nr 48020 z dnia 23 maja 2019 roku
Informacja o wyniku naboru nr 45013 z dnia 23 marca 2019 roku
Ogłoszenie o naborze nr 45013 z dnia 23 marca 2019 roku
Informacja o wyniku naboru nr 42702 z dnia 12 lutego 2019 roku
Ogłoszenie "wolne stanowisko pracy" z dnia 8 marca 2019 roku - wybrano
Informacja o wyniku naboru nr 42828 z dnia 14 lutego 2019 roku
Informacja o wyniku naboru nr 41470 z dnia 23 stycznia 2019 roku
Ogłoszenie o naborze nr 42828 z dnia 14 lutego 2019 roku
Informacja o wyniku naboru nr 42642 z dnia 12 lutego 2019 roku
Ogłoszenie o naborze nr 42642 z dnia 12 lutego 2019 roku
Informacja o wyniku naboru nr 42600 z dnia 9 lutego 2019 roku