Start arrow Praca

Menu główne

Gościmy

Oferty pracy
Wzory oświadczeń w naborach
Poniżej znajdują się wzory oświadczeń dla kandydatek/kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej, określonych w każdym ogłoszeniu o naborze.

Składając oświadczenia należy pamiętać, że:

  1. w treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż te, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „inne dokumenty i oświadczenia”,
  2. oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Oferty pracy ogłaszane przez Wojwódzki Inspektorat Weterynarii:

Ogłoszenie o naborze nr 17518 z dnia 03 listopada 2017 roku
Ogłoszenie o naborze nr 17442 z dnia 02 listopada 2017 roku
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 17442 z dnia 02 listopada roku - laborant
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 13872 z dnia 03 sierpnia 2017 roku - starszy inspektor
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 13390 z dnia 24 lipca 2017 roku - asystent
Ogłoszenie "wolne stanowisko pracy" z dnia 11 września 2017 roku
Ogłoszenie o naborze nr 13872 z dnia 03 sierpnia 2017 roku
Ogłoszenie o naborze nr 13390 z dnia 24 lipca 2017 roku
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 10882 z dnia 11 maja 2017 roku - st. asystent
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 9837 z dnia 31 marca 2017 roku - st. inspektor
Ogłoszenie o naborze nr 10882 z dnia 11 maja 2017 roku
Ogłoszenie o naborze nr 8937 z dnia 31 marca 2017 roku
Ogłoszenie "wolne stanowisko pracy" z dnia 31 marca 2017 roku
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 8026 z dnia 01 lutego 2017 roku - st. inspektor
Ogłoszenie o naborze nr 8026 z dnia 01 lutego 2017 roku