Menu główne

Gościmy

PDF Drukuj Email

Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii wykonuje badania mikrobiologiczne żywności i pasz oraz badania z zakresu diagnostyki chorób zwierząt na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej oraz klientów prywatnych, producentów żywności, dystrybutorów i operatorów sektora spożywczego,

Dzięki wykwalifikowanej kadrze kompetentnych pracowników i zdobytemu doświadczeniu, jak również posiadaniu wykorzystywaniu specjalistycznego wyposażona zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług.

Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii potwierdza swoje kompetencje w zakresie wykonywanych badań poprzez udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, potwierdzających kompetencje techniczne personelu i zapewniające wysoką jakość wyników wykonywanych badań, które pomogą Państwu w ocenie jakości badanego produktu oraz prowadzenia stałego monitoringu stanu zdrowia zwierząt.

Zapewniamy zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta, na rzecz którego wykonujemy badania oraz służymy pomocą i doradztwem w sprawach technicznych.

 

Podstawowa działalność merytoryczna Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii:

1. Diagnostyka wścieklizny.

2. Badania Materiału Biologicznego Pochodzenia Zwierzęcego.

a) Diagnostyka chorób gołębi (wymazy, kał, narządy wewnętrzne):
 • Badania bakteriologiczne ogólne (Salmonella, gronkowce, paciorkowce, E. coli) i mykologiczne
 • Badanie parazytologiczne w kierunku obecności pasożytów
b) Diagnostyka chorób drobiu:
 • Salmonella
 • Bakteriologia/mykologia ogólna
 • ZWD
 • Antybiogram
c) Diagnostyka chorób pszczół (pszczoły, czerw):
 • Zgnilec amerykański, europejski
 • Warroza
 • Nosemoza
 • Acarapis woodi
 • Grzybica kropidlakowa, kamienna
 • Grzybica otorbielakowa, wapienna
 • Mały chrząszcz ulowy

3. Badania Mikrobiologiczne Żywności.

a) Ogólna liczba drobnoustrojów

b) Escherichia coli

c) Gronkowce

d) Salmonella

e) Listeria monocytogenes - liczba

f) Listeria monocytogenes - obecność

g) Enterobacteriaceae

h) Pleśnie, drożdże

i) Substancje hamujące w mleku

j) Komórki somatyczne

k) Substancje przeciwbakteryjne, grupa (B1)

l) Campylobacter - liczba

4. Badania Mikrobiologiczne Pasz.

a) Salmonella spp

b) Enterobacteriaceae

c) Clostridium perfringens, spp

d) Beztlenowce

e) Ogólna liczba bakterii

f) Grzyby

g) Liczba E.coli

h) Gronkowce

i) Obecność substancji przeciwbakteryjnych

5. Badania Techniką PCR:

a) Listena monocytogenes - obecność w żywności

b) obecność Salmonella w żywności i paszach

6. Przygotowanie Pożywek.

 

Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii objęta jest systemem zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ciągłe doskonaląc jego skuteczności.

Wykaz metod akredytowanych - aktualny zakres akredytacji (AB 584)

Wykaz metod nieakredytowanych (aktualizacja 2018-08-27)

Lista badań - Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii (2018-07-27)

 

Informacje dotyczące:

- poszczególnych rodzajów próbek dostarczanych do pracowni

- druków związanych z zlecanymi badaniami

- oferty wykonywanych badań

znajdą Państwo z zakładce „Strefa Klienta

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »