Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz

Szanowni Państwo,

Przed dostarczeniem próbek do badań należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z pracownią w celu ustalenia ilości, czasu dostarczenia próbek oraz możliwości realizacji badań i terminu ich realizacji pod nr tel. 71 3677016, 71 3677017, wew. 156 LUB 167, kom. 664 121 784.

PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK NR 1 – wejście D2

Przyjmowanie próbek odbywa się w godzinach:   700 ÷ 1500

z zastrzeżeniem poniższych punktów:

 1. Laboratorium zgodnie z obowiązującymi normą PN – EN ISO 7218 rozpoczyna zlecone badania najszybciej jak jest to możliwe, nie później niż w ciągu 24h od daty ich przyjęcia.
  • Badania laboratoryjne, zostaną rozpoczęte w dniu dostarczenia próbek jeżeli wcześniej zostało to ustalone z Kierownikiem Pracowni oraz pod warunkiem, że próbki zostaną dostarczone do laboratorium do godziny 13:00
  • Badania laboratoryjne,  próbek wcześniej umówionych, ale dostarczonych do laboratorium po godzinie 13:00 – mogą być rozpoczęte dnia następnego.

Wymagania dla próbek przyjmowanych do Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz

Druki do pobrania

 1. Zlecenie badania urzędowego żywności – (obowiązuje od 01.12.2023)
  do zlecenia badania należy dołączyć protokół pobrania próbek
  Przykład uzupełnionego zlecenia
 2. Zlecenie badania urzędowego pasz
  • należy do laboratorium dostarczyć tylko protokół pobrania, który jest jednocześnie zleceniem badania. W przypadku badań urzędowych z dochodzenia epizootycznego, należy tę informację wpisać w protokole poboru próbek.
  • WODA – w przypadku badań urzędowych, monitoringowych do zlecenia należy dołączyć druk związany z podstawami prawnymi – (aktualizacja druku 2022-05-31)
 3. Zlecenie badania usługowego żywności – (obowiązuje od 01.12.2023) – wypełniając zlecenie prosimy o dołączenie ZAŁĄCZNIKA 1Mż  – (obowiązuje od 03.01.2024), na którym należy wskazać metodę badawczą i badaną cechę.
  Przykład uzupełnionego zlecenia
  Przykład uzupełnionego załącznika 1Mż
 4. Zlecenie badania usługowego pasz – (obowiązuje od 01.12.2023) wypełniając zlecenia badań usługowych prosimy o dołączenie ZAŁĄCZNIKA 1Mp – (obowiązuje od 01.12.2023), na którym należy wskazać metodę badawczą i badaną cechę.
  Przykład uzupełnionego zlecenia
  Przykład uzupełnionego załącznika 1Mp
  Zlecenia wypełniane w formie elektronicznej – instrukcja modyfikowania plików PDF

Wykaz metod akredytowanych – aktualny zakres akredytacji (AB 584)

Wykaz metod nieakredytowanych

Lista akredytowanych działań prowadzonych w zakresie elastycznym (03.01.2024)

Cennik i terminy