Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ZHW we Wrocławiu zapewnia realizację zlecanych badań po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym najpóźniej 1 dzień przed planowanym pobraniem pod nr tel. 71 3677016, 71 3677017, wew. 154, kom. 664 121 785.

PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK NR 1 – wejście D2

Przyjmowanie próbek odbywa się w godzinach:   700 ÷ 1500

Wymagania dla próbek przyjmowanych do Pracowni Chemii Środków Spożywczych i Pasz

Druki do pobrania:

  1. Zlecenie badania urzędowego żywności – (obowiązuje od 01.12.2023)
  2. Zlecenie badania usługowego żywności – (obowiązuje od 01.12.2023)
    wypełniając zlecenia prosimy o dołączenie  ZAŁĄCZNIKA 2C – (obowiązuje od 01.12.2023)na którym należy wskazać metodę badawczą i badaną cechę.
  3. Zlecenie badania usługowego pasze – (obowiązuje od 01.12.2023)
    wypełniając zlecenie prosimy o dołączenie ZAŁĄCZNIKA 2C – (obowiązuje od 01.12.2023)na którym należy wskazać metodę badawczą i badaną cechę.

Zlecenia wypełniane w formie elektronicznej – instrukcja modyfikowania plików PDF

Przykład uzupełnionego zlecenia

Przykład uzupełnionego załącznika 2C

Wykaz metod akredytowanych – aktualny zakres akredytacji (AB 584)

Wykaz metod nieakredytowanych

Lista akredytowanych działań prowadzonych w zakresie elastycznym (aktualizacja druku 01.12.2023)

Cennik i terminy