Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych.

(zamieszczone w ezamowienia.gov.pl)

Treść ogłoszenia