PIW Wrocław

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

ul. Składowa 1-3
50-209 Wrocław
tel. 71 347 98 20
fax. 347 98 39

strona internetowa: http://www.wroc.piw.gov.pl
e-mail:  wroclaw@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
dr wet. Monika Kotowicz
tel. 605 035 306

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Dariusz Niewierski
tel. 603 650 539