PIW Wołów

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
56-100 Wołów
tel. 71 389 27 93
fax 71 389 53 25

strona internetowa: www.e-bip.org.pl/piwwolow/
e-mail: wolow@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Paweł Szewczyk
e-mail: p.szewczyk@piwwolow.pl
tel. 532 485 441

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Aleksandra Dudek-Wieleba
e-mail: a.dudek-wieleba@piwwolow.pl
tel. 532 485 448