Sprostowanie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Numer sprawy: WIWgsp.272.02.2021

    Wrocław, dnia 7 maja 2021 roku.

Dokumenty do ściągnięcia

Sprostowanie – Sprostowanie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia