Obszary objęte ograniczeniami ASF

Obszary objęte ograniczeniami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń, obowiązujące  na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie załącznika nr I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605:

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI I – kolor niebieski na mapie:

w województwie dolnośląskim:

— gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej
Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy
Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową
biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

— gminy Jordanów Śląski, Sobótka, część gminy Żórawina
położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

— część gminy Domaniów położona na południowy zachód od
linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

— gmina Borów i Wiązów w powiecie strzelińskim,

— cześć gminy Pielgrzymka położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę łącząca miejscowości Uniejowice – Wojcieszyn
Pielgrzymka – Proboszczów – Sokołowiec, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej
Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od
północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta
Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od
granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

— gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica,
Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

— część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

— gminy Bolków, Paszowice, część gminy Męcinka położona na
południe od drogi nr 382 w powiecie jaworskim,

— gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

— gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto
Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

— gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

— gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w
powiecie kamiennogórskim.

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI II – kolor różowy na mapie:

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

— powiat polkowicki,

— powiat wołowski,

— gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

— powiat lubiński,

— powiat średzki,

— gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 382 w powiecie jaworskim,

— powiat miejski Legnica,

— powiat legnicki,

— powiat trzebnicki,

powiat lubański,

— powiat miejski Wrocław,

— gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

— gminy Jelcz – Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

— gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

powiat bolesławiecki,

— powiat milicki,

— powiat górowski,

— powiat głogowski,

— cześć gminy Pielgrzymka położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Uniejowice – Wojcieszyn – Pielgrzymka – Proboszczów – Sokołowiec, gmina Świerzawa, Wojcieszów, Zagrodno, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

powiat wałbrzyski

— powiat miejski Wałbrzych

— część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I

 

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami w Polsce

Rozporządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/687 z dnia 26 kwietnia 2021 r.  zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/952 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/994 z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1141 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1371 z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1453 z dnia 3 września 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1714 z dnia 24 września 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1794 z dnia 8 października 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1850 z dnia 21 października 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2308 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/136 z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/205 z dnia 14 lutego 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/440 z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/705 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/743 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1196 z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1617 z dnia 19 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/835 z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/594 w odniesieniu do środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1300 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1799 z dnia 19 września 2023 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1171 z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające decyzję wykonawczą (UE) 2024/1039

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI
(UE) 2024/1269 z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające załącznik I do
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania
afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI
(UE) 2024/1857 z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2024/1695 i decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2024/1790