Punkty Przyjmowania Próbek

PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK NR 1 – wejście D2

Podstawowa działalność merytoryczna PPP nr  1:

 • Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań dla Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt w zakresie Diagnostyki Włośni, Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz oraz dla Pracowni Chemii Środków Spożywczych i Pasz,
 • Przyjmowanie i rejestracja próbek wysyłanych do laboratoriów zewnętrznych.

Przyjmowanie próbek odbywa się w godzinach:

700 ÷ 1500

z zastrzeżeniem poniższych punktów:

 1. Ze względów technicznych i organizacyjnych w Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz – planowany termin dostarczenia próbek do badań mikrobiologicznych – musi być wcześniej ustalony osobą z pracowni do tego  upoważnioną (najpóźniej 1 dzień przed planowanym ich dostarczeniem).
 2. Laboratorium zgodnie z obowiązującymi normą PN – EN ISO 7218 rozpoczyna zlecone badania najszybciej jak jest to możliwe, nie później niż w ciągu 24h od daty ich przyjęcia.
  2a. Badania laboratoryjne, zostaną rozpoczęte w dniu dostarczenia próbek jeżeli
    – wcześniej zostało to ustalone z Kierownikiem Pracowni oraz
    – pod warunkiem, że próbki zostaną dostarczone do laboratorium do godziny 1300.
  2b. Badania laboratoryjne,  próbek wcześniej umówionych, ale dostarczonych do laboratorium po godzinie 1300 – mogą być  rozpoczęte dnia następnego.
Osoba odpowiedzialnaKontakt
Monika Dziedziak Agnieszka MalickaAleksandra Świętalskaul. Januszowicka 48; 53-135 Wrocław   tel: 71 3677016, 17 wew. 175
fax: 71 3677016, 17 wew. 175
zhw.wroclaw@wroc.wiw.gov.pl

PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK NR 2 – wejście D1

Podstawowa działalność merytoryczna PPP nr 2:

 • Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań dla Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt z obszaru badań z zakresu diagnostyki wścieklizny oraz badań bakteriologicznych.

Przyjmowanie prób odbywa się w godzinach:

700 ÷ 1500

z zastrzeżeniem poniższych punktów:

 1. Próby przyjęte do badań bakteriologicznych po godzinie 1300 badane będą w następnym dniu roboczym.
Osoba odpowiedzialnaKontakt
Barbara Bystrzycka
Klaudia Wyrwińska
ul. Januszowicka 48; 53-135 Wrocław tel: 71 3677016, 17 wew. 153

PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK NR 3

 

 Podstawowa działalność merytoryczna PPP nr 3:

 • Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań dla Pracowni Serologii.

Przyjmowanie prób odbywa się w godzinach:

700 ÷ 1500

Osoba odpowiedzialnaKontakt
Barbara Boguta
Małgorzata Smolska
ul. Legnicka 12; 59-220 Legnica z/s Ziemnice tel: 76 8550448
zhw.serologia@wroc.wiw.gov.pl