Informacja dotycząca organizacji i przeprowadzania kontroli urzędowych, udostępniana zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2017/625 (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)