Wizyta studyjna czeskiej służby weterynaryjnej

Z inicjatywy Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii – Krzysztofa Jażdżewskiego w dniu 15 maja 2023 r. ,w siedzibie Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii w Kamiennej Górze odbyła się studyjna wizyta czeskich służb weterynaryjnych poświęcona procedurom oraz strategii zwalczania i rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Gospodarzem spotkania była p. Edyta Gizel-Gawron – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze. W spotkaniu ze strony naszych gości uczestniczyli m.in. z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Republiki Czeskiej – Petr Šatrán, odpowiednik wojewódzkiego lekarza weterynarii z Liberca  – Roman Šebesta oraz ośmioosobowa reprezentacja czeskich służb weterynaryjnych z Pragi, Liberca i Ostrawy. Ze strony polskiej oprócz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze oraz współpracowników udział wzięli: Zdzisław Król – Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Wojciech Gadziński – z-ca DWLW, inspektorzy WIW – Joanna Otachel Hawranek, Adam Szymerowski, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Adam Dziubacki i Paweł Nicpoń. Polski Związek Łowiecki reprezentował Andrzej Kuncewicz – łowczy miejscowego koła łowieckiego.

W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację epizootyczną na Dolnym Śląsku, związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń, podstawowe założenia strategii zwalczania i ograniczania zakażeń ASF oraz podzielono  doświadczeniem wynikającym z prowadzonych od czterech lat działań operacyjnych. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamiennej Górze – Grzegorz Gierałt i Grzegorz Czyruk przedstawili podstawowe zadania szczebla powiatowego  w realizacji programu wczesnego wykrywania i zapobiegania ASF, wynikające z obowiązującego prawa, a także zaprezentowali funkcjonalność systemów informatycznych wykorzystywanych w celu dokumentacji urzędowych działań. W trakcie wspomnianych prezentacji nasi czescy goście zadawali wiele pytań, szczegółowo interesując się przedstawionymi kwestiami. Kolejnym etapem wizyty był wyjazd do Krzeszowa w celu zaprezentowania Punktu Przetrzymywania Tusz upolowanych dzików wraz z omówieniem zasad transportu dzików z łowiska oraz patroszenia, pobierania  próbek oraz warunków przetrzymywania tusz do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego.

Świetne zorganizowane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamiennej Górze spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, który był okazją do nawiązania prywatnych kontaktów oraz wymiany spostrzeżeń i  doświadczeń.

                                                                 Zdzisław Król

                                        Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii