Badanie mięsa w kierunku wykrywania obecności włośni (Trichinella)

Badanie urzędowe mięsa w kierunku wykrywania obecności włośni (Trichinella)

Badanie mięsa w kierunku wykrywania obecności włośni (Trichinella) jest badaniem urzędowym – próbki mięsa: dzików i świń są badane w pracowniach wyłącznie na terenie powiatu, z którego mięso zostało pozyskane.

Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu wykonuje badania urzędowe jedynie na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu, Strzelinie i Oławie.

Od dnia 19 grudnia 2022 roku próbki do badania należy dostarczać do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, w których obowiązuje wstępna weryfikacja dostarczonej próbki oraz posiadaczy mięsa, zgodnie z właściwością miejscową oraz sporządzenie zlecenia badania.

W przypadku badań urzędowych w kierunku diagnostyki włośni po otrzymaniu informacji z laboratorium o wyniku badania, Powiatowy Lekarz Weterynarii wystawia „Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa”, które zgodnie z wybranym przez klienta sposobem zostaje mu przekazane. Wszelkie wątpliwości dotyczące m.in. terminów czy opłat prosimy kierować do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

 

Próbki dostarczone do Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu w kierunku diagnostyki włośni:

  • w poniedziałek do godziny 15:00 oraz we wtorek do godziny 11:00 są badane we wtorek
  • od wtorku po godzinie 11:00 do piątku do godziny 11.00 są badane w piątek
  • próbki dostarczone po godz. 11.00 w dniu poprzedzającym dni świąteczne są badane w następnym dniu roboczym

Wymagania dla próbek przyjmowanych do Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt

Diagnostyka włośni – wymagania

Druki do pobrania