WIWgsp.272.06.2022

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu do wymagań Pracowni ASF

Postępowanie prowadzone jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a02df89-4397-454e-b612-2a974122e95e