WIWgsp.272.05.2022

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu do wymagań Pracowni ASF

Postępowanie prowadzone jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d9295c38-ea6e-4af5-b523-01b3a3e349c3”