Podziękowanie

Szanowni Państwo,

Mija miesiąc od przerwania działalności weterynaryjnego punktu recepcyjnego przy Dworcu Głównym we Wrocławiu, w którym w okresie 7 tygodni oznakowano, zaszczepiono przeciw wściekliźnie oraz wyposażono w stosowną dokumentację ok 600 zwierząt. Stabilizacja sytuacji w zakresie migracji naszych sąsiadów z Ukrainy spowodowanej działaniami wojennymi wskazuje, że raczej nie będzie potrzeby ponownego jego uruchamiania. Jest zatem stosowny czas aby podziękować wszystkim, którzy  czynnie  przyczynili się do bardzo sprawnej obsługi uchodźców i ich zwierząt, zwłaszcza, że działali w warunkach niemal polowych gdyż namiot, w którym z konieczności zorganizowany był punkt recepcyjny  nie tylko nie zapewniał komfortu pracy, ale też nie chronił wystarczająco przed niesprzyjającą aurą. Dziękuję zatem wszystkim aktywnie zaangażowanym w to przedsięwzięcie lekarzom weterynarii reprezentującym zarówno prywatną praktykę weterynaryjną,   Inspekcję Weterynaryjną szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a także pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Szczególnie dziękuję Pani dr Monice Kotowicz – Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Wrocławiu, za podjęty trud współorganizacji punktu oraz koordynacji jego działania. Dziękuję także osobom, które dbały o obsługę techniczną.

Niezależnie od punktu recepcyjnego działał także tzw. punkt zoologiczny obsługiwany przez wolontariuszy, gdzie można było uzyskać stosowne porady, a także nabyć potrzebne akcesoria  oraz karmę dla zwierząt. Jego działalność również spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem społecznym i uznaniem.

Wszystkim zatem przedstawicielom naszego zawodu, którzy wpisali się swoja aktywnością zawodową oraz empatią w to dzieło pomocy, a także tym, którzy nadal realizują te zadania w ramach bieżących potrzeb, serdecznie dziękuję.

SPISALISCIE SIĘ WSPANIALE !!!

                                                                                            Zdzisław Król

                                                                   Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii