Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie jaką Zamawiajcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia