Odsłona nowej strony internetowej

W dniu 21 marca 2022 roku nastąpiło oficjalne uruchomienie nowej strony internetowej wroc.wiw.gov.pl.

Uwagi i sugestie zgłaszać można za pomocą poczty elektronicznej na adres webmaster@wroc.wiw.gov.pl.