Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Formularz pisma ogólnego (Skargi, wnioski, zapytania do urzedu)

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (9:00-15:00) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 13 przy ul. Januszowickiej 48 we Wrocławiu na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD lub DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOCX, RTF
 • XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.