Plan bezpieczeństwa biologicznego
1- Gospodarstwa do 300 sztuk

2- Gospodarstwa powyżej 300 sztuk

3- Wytyczne głównego lekarza weterynarii dotyczące bioasekuracji

4- Informacje dla rolników utrzymujących świnie - plan bezpieczeństwa biologicznego