OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI ASF

Obszary objęte ograniczeniami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń, obowiązujące  na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie załącznika nr I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń:

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI I - kolor niebieski na mapie (dawniej obszar ochronny -kolor żółty):

w województwie dolnośląskim:

— powiat oleśnicki,

— powiat wrocławski,

— powiat średzki,

— część powiatu legnickiego nie wymieniona w części II załącznika I,

— powiat lubański,

— część powiatu wołowskiego nie wymieniona w części III załącznika I,

— powiat milicki,

— powiat miejski Wrocław,

— powiat miejski Legnica,

— powiat złotoryjski,

— powiat lwówecki,

— gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

— gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

— część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

 

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI II - kolor różowy na mapie (dawniej obszar objęty ograniczeniami -kolor czerwony):

w województwie dolnośląskim:

— powiat zgorzelecki,

— gminy Chocianów, Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

— gmina Rudna w powiecie lubińskim,

— gmina Chojnów w powiecie legnickim,

 

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI III - kolor czerwony na mapie (dawniej obszar zagrożenia -kolor niebieski):

w województwie dolnośląskim:

— powiat górowski,

— gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,

— powiat głogowski,

— powiat bolesławiecki,

— gminy Gaworzyce, Radwanice i Przemków w powiecie polkowickim,

— część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko – Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim.

 

 Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami w Polsce        

     

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/687 z dnia 26 kwietnia 2021 r.  zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/952 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/994 z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1141 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1371 z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1453 z dnia 3 września 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń