Rzeźnie rolnicze - wyjaśnienia (GIW 2020-01-29)

Wymagania dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw - wyjaśnienia (GIW 2020-01-29).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.