Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: WIWgsp.272.04.2019

    Wrocław, dnia 5 grudniaa 2019 roku.

 

Dokumenty do pobrania

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.12.2019 r.)