Majątek zbędny

Ogłoszenie 1:

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy