Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami...

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej:

 

Wytyczne-GLW-ryby-2013.pdf - plik do pobrania.